Usługi dla polskich małych i średnich firm-poszukiwanie dostawców i dealerów i usługi doradcze

Nasze usługi opieramy na współpracy niezależnych i doświadczonych ekspertów. Zawsze dopasujemy krąg ekspertów do konkretnych projektów i dzięki temu cena naszych usług jest konkurencyjna. Punktem wyjścia jest zaspokajanie indywidualnych oczekiwań naszych klientów i efektywne rozwiązywanie ich problemów. Nasi doradcy i partnerzy posiadają, solidne międzynarodowe wykształcenie, szerokie, praktyczne i wielobranżowe doświadczenia gospodarcze. Nasze usługi charakteryzuje innowacyjność, kreatywność i dynamizm. Analityczno - strategiczne myślenie to podstawy naszego działania i gwarancja Państwa sukcesu w realizacji zamierzonych celów.

Nasza sprawdzona metodologia świadczenia usług obejmuje

 • interdyscyplinarną diagnozę firmy i jej otoczenia
 • wspólne formułowanie realistycznych celów
 • ich implementację/wdrożenie
 • kontrolę ich skuteczności i bieżącą modyfikację

Nasze usługi świadczymy realizując konkretne projekty lub na bazie czasowego kontraktu menedżerskiego określającego cele i metody działania.

Odpowiedzcie sobie Państwo następujące pytania

 • Czy poszukuję partnera do sprzedaży moich produktów w innych krajach ? 
 • Czy poszukuję nowych dostawców i nowych produktów do dystrybucji w Polsce ? 
 • Czy poszukuję partnera / inwestora branżowego lub finansowego ? 
 • Czy szukam partnera w zakresie produkcji, kooperacji w innych krajach ? 
 • Czy chciałbym założyć oddział mojej firmy za granicą? 
 • Czy mam problemy we współpracy z moim zagranicznym partnerem ? 
 • Czy mam problemy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ?

Chociaż jedna twierdząca odpowiedź?

Prosimy o kontakt telefoniczny, uzgodnimy termin pierwszego bezpłatnego spotkania i razem znajdziemy optymalne dla Państwa firmy kontakty i rozwiązania !

Oferujemy dwa pakiety usług

 1. I Pakiet - Unia Europejska, USA, Izrael, Egipt, Tajwan , Chiny, Japonia i wiele innych krajów - efektywna współpraca międzynarodowa w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 
  • wprowadzenie 
  • zakres oferty 
 2. II Pakiet - usługi konsultingowe dla małych i średnich przedsiębiorstw 
  • wprowadzenie 
  • zakres oferty

PAKIET I - efektywna współpraca międzynarodowa

Wprowadzenie

Międzynarodowa współpraca gospodarcza w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw jest dużym wyzwaniem dla obydwu stron. Właśnie małym i średnim firmom ten krok wydaję się szczególnie trudny. W przeciwieństwie do znajomości polskiego rynku, który, ze swoimi zaletami i wadami, jest dla nas "chlebem powszednim", administracyjno-prawne uregulowania działalności za granicą, jak również regionalne a przecież naturalne różnice w mentalności, czy w końcu bariera językowa, są często powodem opóźniania decyzji o podjęciu współpracy. Jednak atrakcyjność tych rynków, zachowania konsumenckie podobne do polskich, powinny być podstawą do gospodarczego zaangażowania.

Czy mogą Państwo na tych rynkach efektywnie realizować wypracowane wcześniej cele bez doradcy?

Naturalnie tak, ale doświadczony doradca może Państwa pomysły skutecznie modyfikować, niekiedy poprawić i dopasować do lokalnych warunków, może także realizować wypracowane wspólnie zadania, co nie wpływa negatywnie na bieżące funkcjonowanie firmy. Wykorzystują Państwo nasze wieloletnie kontakty międzynarodowe, naszą wiedzę i doświadczenie oraz eliminują w ten sposób potencjalne zagrożenia. Jako nasi Klienci odnosicie bezpośrednie i wymierne korzyści wynikające z naszej wiedzy i kontaktów z; 

 • naszymi partnerami konsultingowymi i ekspertami 
 • bezpośrednio z firmami zainteresowanymi współpracą 
 • międzynarodowymi zrzeszeniami i związkami gospodarczymi 
 • zagranicznymi instytucjami finansowymi

Zakres usług obejmuje

 1. Wyszukiwanie partnerów według wypracowanych wspólnie kryteriów oraz wstępna ocena ich wiarygodnośc 
 2. Pomoc i doradztwo w wypracowaniu strategii w obszarze współpracy międzynarodowej i jej realizacja. 
 3. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy współpracy i realizacja wypracowanych rozwiązań: 
  • współpraca handlowa 
  • poszukiwanie inwestora branżowego lub finansowego 
  • wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych 
  • kooperacja 
  • przedstawicielstwo 
  • joint ventures, fuzje, przejęcia, kupno lub sprzedaż firm 
  • założenie nowego podmiotu 
  • poszukiwanie odpowiednich nieruchomości 
 4. Analizę rynku i opracowanie marketingowej strategii wejścia na rynek, pozycjonowanie produktu i/lub usług. Definiowanie i określanie optymalnych kanałów dystrybucji. 
 5. Tworzenie fundamentów funkcjonowania wybranej formy współpracy - umowy, rekrutacja personelu, struktura organizacyjna, rachunkowość, IT, kontroling, metody komunikacji, budżet i inne. 
 6. Kontrola i monitoring na etapie realizacji współpracy - nadzór nad realizacją przyjętych założeń i bieżące modyfikacje przyjętej strategii 
 7. Inne doradztwo strategiczne i operacyjne..

PAKIET II - usługi konsultingowe

Wprowadzenie

Pozwólcie swojej firmie wykorzystać wszystkie rynkowe szanse! Pozwólcie doświadczonym doradcom postawić diagnozę Waszej firmy i jej otoczenia, na bazie diagnozy, wypracować rozwiązania , przełożyć je na rozwiązania praktyczne, wdrożyć oraz skontrolować ich efektywność.

Zakres świadczonych usług

 1. Organizacja i zarządzanie 
  • pomoc i doradztwo w zakresie efektywnego uruchamiania działalności gospodarczej
  • opracowywanie analiz wykonalności i biznes planów, wniosków kredytowych i inwestycyjnych oraz ich prezentacje dla kontrahentów krajowych i zagranicznych 
  • poszukiwanie źródeł finansowania, banki, inwestorzy branżowi i instytucjonalni, fundusze inwestycyjne i inne 
  • budżetowanie i controlling, zalecenia w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej
  • zarządzenia, regulacje, procedury - definiowanie obszarów, opracowywanie, implementacja i nadzór 
  • zarządzanie kryzysowe, restrukturyzacje, kompleksowe programy naprawcze 
  • negocjacje międzynarodowe ( język niemiecki i angielski)
  • zarządzanie informacją i organizacja obiegu informacji - forma informacji, zakres informacji, odbiorca informacji, czas i cena informacji 
  • transakcje i działania optymalizujące wartość firmy - przekształcenia, fuzje, podziały 
  • planowanie i organizacja zamkniętych emisji akcji 
  • zarządzanie strategiczne - wypracowanie strategii, jej implementacja i nadzór, innowacje i dywersyfikacja 
  • zarządzanie operacyjne - wypracowanie harmonogramu działań operacyjnych, ich implementacja i nadzór 
 2. Zasoby ludzkie 
  • audyt organizacyjny 
  • doradztwo w zakresie optymalizacji stylów zarządzania 
  • analiza i optymalizacja procesów decyzyjnych - macierze strukturalne, 
  • opracowywanie struktur organizacyjnych dostosowanych do otoczenia rynkowego - aspekt zewnętrzny, efektywne wykorzystanie zasobów - aspekt wewnętrzny 
  • systemy motywacyjne i ścieżki awansowe 
  • wypracowywanie i definiowanie programów szkoleniowych 
 3. Marketing, logistyka i dystrybucja 
  • audyt marketingowy - definiowanie i wypracowywanie posiadanych i potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej 
  • wypracowanie strategii marketingowej 
  • organizacja i optymalizacja pionów sprzedaży, logistyki i dystrybucji 
  • udrażnianie funkcjonujących i wypracowywanie nowych kanałów dystrybucyjnych 
  • kontroling w marketingu i logistyce

Wszelkie pytania prosimy kierować na pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

InProducts

Zobacz więcej